הוועדה להפסקת היריון

סעיף 316 לחוק העונשין

על-פי החוק בישראל, הפסקת היריון מותרת רק לאחר שניתן אישור על-ידי ועדה, שפעולתה נקבעה בחוק ושמה “הוועדה להפסקת היריון”. 

ועדה זו פועלת בכל בתי החולים הציבוריים וברוב בתי החולים הפרטיים במדינה, וכן במרפאות פרטיות מסוימות שקיבלו אישור לכך מטעם משרד הבריאות.

בוועדה להפסקת היריון חברים 2 רופאים (או רופאות) ועובד/ת סוציאלי/ת. יו”ר הוועדה הוא רופא נשים מומחה, והוועדה חייבת לכלול אישה אחת לפחות.

במסגרת אישור הוועדה להפסקת היריון, ניתן לקבל מידע כללי נוסף אודות תהליך הפסקת ההיריון. 

אם בחרת ברופא מסוים שיבצע את הטיפול, הרי שבדרך-כלל כדאי לקבל את המידע הפרטני ממנו.

ניתן לפנות לוועדה להפסקת היריון לבד או עם מלווה, לפי בחירתה של האישה. אין הכרח לפנות עם הבעל או בן הזוג, וגם אין כל הכרח שהוא יהיה מודע לפנייה לוועדה.

הוועדה להפסקת היריון פועלת לפי קריטריונים שנקבעו בחוק. להלן הציטוט מהחוק הקובע מהן הסיבות המאפשרות לוועדה לאשר את הפסקת ההיריון (סעיף 316 לחוק העונשין):

בניגוד לפעולות רפואיות אחרות

הוועדה רשאית, לאחר שנתקבלה הסכמתה המודעת של האישה, לתת אישור להפסקת ההיריון אם ראתה שיש הצדקה לכך מחמת אחת מאלה:

(1)  האישה היא למטה מגיל הנישואין, או מלאו לה ארבעים שנה;

(2)  ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מיחסי עריות, או שהוא שלא מנישואין;

(3)  הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי;

(4)  המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאישה נזק גופני או נפשי;

 (5) (בוטלה)

סעיפים 1 ו-2 מהווים סיבות לא רפואיות, ואילו סעיפים 3 ו-4 מהווים סיבות רפואיות.

קיימת חשיבות לסעיף על-פיו ניתן אישור הוועדה להפסקת היריון, ובעיקר ההבדל בין הסיבות הלא רפואיות לסיבות הרפואיות. כאשר האישה עונה על הקריטריונים בסעיפים הלא רפואיים, יינתן האישור כמעט באופן אוטומטי, ובדרך כלל גם לא יהיה צורך בהצגת אישורים רפואיים, שכן גילה של האישה ומצבה המשפחתי מופיעים בתעודת הזהות שלה.

מנגד, כאשר הוועדה מתבקשת לאשר את הפסקת ההיריון מסיבה רפואית, יידרש כמעט תמיד אישור או מסמך רפואי שיתמוך בבקשתה של האישה. במצב זה לוועדה יש שיקול דעת רחב האם לאשר את בקשתה של האישה. כפי שמצוין בציטוט מהחוק, בעבר הרחוק היה סעיף חמישי, "הסעיף הסוציאלי", שאפשר לוועדה להפסקת היריון לתת אישור בשל מצב סוציאלי קשה. הוא בוטל בלחץ המפלגות הדתיות לפני יותר מ-40 שנה.

סעיף 316 לחוק העונשין

על-פי החוק בישראל, הפסקת היריון מותרת רק לאחר שניתן אישור על-ידי ועדה, שפעולתה נקבעה בחוק ושמה “הוועדה להפסקת היריון”. 

ועדה זו פועלת בכל בתי החולים הציבוריים וברוב בתי החולים הפרטיים במדינה, וכן במרפאות פרטיות מסוימות שקיבלו אישור לכך מטעם משרד הבריאות.

בוועדה להפסקת היריון חברים 2 רופאים (או רופאות) ועובד/ת סוציאלי/ת. יו”ר הוועדה הוא רופא נשים מומחה, והוועדה חייבת לכלול אישה אחת לפחות.

במסגרת אישור הוועדה להפסקת היריון, ניתן לקבל מידע כללי נוסף אודות תהליך הפסקת ההיריון. 

אם בחרת ברופא מסוים שיבצע את הטיפול, הרי שבדרך-כלל כדאי לקבל את המידע הפרטני ממנו.

ניתן לפנות לוועדה להפסקת היריון לבד או עם מלווה, לפי בחירתה של האישה. אין הכרח לפנות עם הבעל או בן הזוג, וגם אין כל הכרח שהוא יהיה מודע לפנייה לוועדה.

הוועדה להפסקת היריון פועלת לפי קריטריונים שנקבעו בחוק. להלן הציטוט מהחוק הקובע מהן הסיבות המאפשרות לוועדה לאשר את הפסקת ההיריון (סעיף 316 לחוק העונשין):

בניגוד לפעולות רפואיות אחרות

הוועדה רשאית, לאחר שנתקבלה הסכמתה המודעת של האישה, לתת אישור להפסקת ההיריון אם ראתה שיש הצדקה לכך מחמת אחת מאלה:

(1)  האישה היא למטה מגיל הנישואין, או מלאו לה ארבעים שנה;

(2)  ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מיחסי עריות, או שהוא שלא מנישואין;

(3)  הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי;

(4)  המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאישה נזק גופני או נפשי;

 (5) (בוטלה)

סעיפים 1 ו-2 מהווים סיבות לא רפואיות, ואילו סעיפים 3 ו-4 מהווים סיבות רפואיות.

קיימת חשיבות לסעיף על-פיו ניתן אישור הוועדה להפסקת היריון, ובעיקר ההבדל בין הסיבות הלא רפואיות לסיבות הרפואיות. כאשר האישה עונה על הקריטריונים בסעיפים הלא רפואיים, יינתן האישור כמעט באופן אוטומטי, ובדרך כלל גם לא יהיה צורך בהצגת אישורים רפואיים, שכן גילה של האישה ומצבה המשפחתי מופיעים בתעודת הזהות שלה.

מנגד, כאשר הוועדה מתבקשת לאשר את הפסקת ההיריון מסיבה רפואית, יידרש כמעט תמיד אישור או מסמך רפואי שיתמוך בבקשתה של האישה. במצב זה לוועדה יש שיקול דעת רחב האם לאשר את בקשתה של האישה. כפי שמצוין בציטוט מהחוק, בעבר הרחוק היה סעיף חמישי, "הסעיף הסוציאלי", שאפשר לוועדה להפסקת היריון לתת אישור בשל מצב סוציאלי קשה. הוא בוטל בלחץ המפלגות הדתיות לפני יותר מ-40 שנה.

מומלץ לכל אישה הפונה לוועדה להפסקת היריון, לבדוק מראש האם היא עונה לקריטריונים שקבע החוק. אם יש צורך בכך, יש להצטייד מראש באישורים רפואיים נדרשים. ניתן להיוועץ בעניין זה בד"ר רז.

בניגוד לפעולות רפואיות אחרות, הרי שקטינות מתחת לגיל 18 יכולות לפנות לוועדה להפסקת היריון ללא ידיעת ההורים, והוועדה תשמור את הריונן בסודיות גמורה אם הקטינה מעוניינת בכך. ידיעת והסכמת ההורים אינן נדרשות – לא לאישור הפסקת ההיריון ולא לביצועה בפועל.

מהם המסמכים הנדרשים לצורך פנייה לוועדה להפסקת היריון? תעודת זהות כולל הספח שבו מצוין המצב המשפחתי. על אישה שאינה אזרחית המדינה יש להציג תעודה מזהה או דרכון. דוח בדיקה של רופא נשים (או טכנאי/ת אולטרה-סאונד) שבו מתועד היריון תוך-רחמי. תשובות בדיקות דם שבוצעו, אם קיימות. ניתן לפנות לוועדה להפסקת היריון ללא בדיקות הדם, אולם לא ניתן יהיה לבצע את הפסקת ההיריון בלעדיהן. יש להצטייד באמצעי תשלום עבור הוועדה.

מידע מקצועי

כל מה שצריך לדעת, ויותר

דילוג לתוכן