הפסקת היריון

החלטה לבצע הפסקת היריון

הפסקת הריון היא פעולה רפואית יזומה המתבצעת על-פי רצונה ובחירתה של האישה. ההחלטה מה לעשות במקרה של היריון לא רצוי (או שאינו מתוכנן) אינה מובנת מאליה ואינה קלה או פשוטה. 

בהתלבטות מעורבים שיקולים רבים – רגשיים, אישיים, זוגיים, דתיים, מוסריים וכספיים. לעיתים האישה בוחרת לשתף במצבה ובלבטיה את סביבתה הקרובה: בן זוג, משפחה או חברה קרובה. 

במקרים אחרים, האישה בוחרת שלא לשתף אנשים אחרים ומעדיפה להתמודד עם המצב לבדה – משימה שאינה קלה כלל וכלל. מומלץ למי שמתלבטת לשקול היטב את ההחלטה לבצע הפסקת היריון, ואף להיעזר בגורמי תמיכה אישיים, משפחתיים או מקצועיים.

אישור מוועדה להפסקת היריון

כדי לבצע הפסקת היריון, מחייב החוק בישראל לקבל אישור מוועדה להפסקת היריון. לוועדה יש שיקול דעת מסוים, היא פועלת על-פי קריטריונים מוגדרים שנקבעו בחוק ויכולה לתת אישור על פיהם בלבד.

ביצוע הפסקת היריון מותר רק במוסדות רפואיים שקיבלו לכך אישור ממשרד הבריאות, ורק לאחר שניתן האישור להפסקת היריון על-ידי הוועדה להפסקת היריון.

קיימות 2 דרכים מקובלות לביצוע הפסקת היריון: באמצעות תרופות (הפסקת היריון תרופתית) או ע”י פעולה קצרה (נקראת גם שאיבה או גרידה). שתי הדרכים נחשבות טובות, ולכל אחת מהן יתרונות וחסרונות. קיימת גם חשיבות למימד הזמן, שכן הפסקת היריון תרופתית ניתן לבצע רק עד שבוע 9 להיריון, והפסקת היריון ע”י פעולה קלה יותר לביצוע לפני שבוע 13.

הפסקת היריון תרופתית ניתנת לביצוע רק בהיריון צעיר, שגילו פחות מ-9 שבועות (63 ימים) ממועד הוסת האחרון. יתרונה הוא בהימנעות מפעולה בהרדמה, אולם היא ממושכת יותר, כרוכה בטרחה רבה יותר ושיעור הצלחתה בהפסקת היריון הוא רק 90-95%. בהפסקת היריון תרופתית על האישה לבוא למוסד הרפואי בשני מועדים שונים (בהפרש של יומיים ביניהם), ובכל מועד להישאר בהשגחה מספר שעות ואחר כך להמתין מספר ימים לפליטה של תוכן ההיריון מהרחם.

הפסקת היריון בפעולה ניתנת לביצוע גם בשלבים מאוחרים יותר. בכל המוסדות הרפואיים המבצעים הפסקת היריון ניתן לבצעה עד שבוע 12, ואילו בבתי חולים גדולים ניתן לבצעה עד שבוע 22 (אך בין השבועות 13-22 מדובר בפעולה מורכבת יותר וממושכת יותר).

הפסקת היריון בפעולה כרוכה בפעולה מכנית בהרדמה. שלה עלולים להיות סיבוכים. עם זאת, שיעור ההצלחה של הפסקת היריון בפעולה גבוה מאוד ושיעור הסיבוכים נמוך (רובם נדירים עד נדירים מאוד).

בניגוד לדעה הרווחת, הסיכוי שהפסקת היריון תפגע ביכולתה של האישה להרות וללדת ילדים בעתיד הוא נמוך ביותר. משך הפעולה הוא קצר, כ-10-15 דקות בלבד, והיא מתבצעת כמעט תמיד תחת הרדמה כללית קצרה.

החלטה לבצע הפסקת היריון

הפסקת הריון היא פעולה רפואית יזומה המתבצעת על-פי רצונה ובחירתה של האישה. ההחלטה מה לעשות במקרה של היריון לא רצוי (או שאינו מתוכנן) אינה מובנת מאליה ואינה קלה או פשוטה. 

בהתלבטות מעורבים שיקולים רבים – רגשיים, אישיים, זוגיים, דתיים, מוסריים וכספיים. לעיתים האישה בוחרת לשתף במצבה ובלבטיה את סביבתה הקרובה: בן זוג, משפחה או חברה קרובה. 

במקרים אחרים, האישה בוחרת שלא לשתף אנשים אחרים ומעדיפה להתמודד עם המצב לבדה – משימה שאינה קלה כלל וכלל. מומלץ למי שמתלבטת לשקול היטב את ההחלטה לבצע הפסקת היריון, ואף להיעזר בגורמי תמיכה אישיים, משפחתיים או מקצועיים.

אישור מוועדה להפסקת היריון

כדי לבצע הפסקת היריון, מחייב החוק בישראל לקבל אישור מוועדה להפסקת היריון. לוועדה יש שיקול דעת מסוים, היא פועלת על-פי קריטריונים מוגדרים שנקבעו בחוק ויכולה לתת אישור על פיהם בלבד.

ביצוע הפסקת היריון מותר רק במוסדות רפואיים שקיבלו לכך אישור ממשרד הבריאות, ורק לאחר שניתן האישור להפסקת היריון על-ידי הוועדה להפסקת היריון.

קיימות 2 דרכים מקובלות לביצוע הפסקת היריון: באמצעות תרופות (הפסקת היריון תרופתית) או ע”י פעולה קצרה (נקראת גם שאיבה או גרידה). שתי הדרכים נחשבות טובות, ולכל אחת מהן יתרונות וחסרונות. קיימת גם חשיבות למימד הזמן, שכן הפסקת היריון תרופתית ניתן לבצע רק עד שבוע 9 להיריון, והפסקת היריון ע”י פעולה קלה יותר לביצוע לפני שבוע 13.

הפסקת היריון תרופתית ניתנת לביצוע רק בהיריון צעיר, שגילו פחות מ-9 שבועות (63 ימים) ממועד הוסת האחרון. יתרונה הוא בהימנעות מפעולה בהרדמה, אולם היא ממושכת יותר, כרוכה בטרחה רבה יותר ושיעור הצלחתה בהפסקת היריון הוא רק 90-95%. בהפסקת היריון תרופתית על האישה לבוא למוסד הרפואי בשני מועדים שונים (בהפרש של יומיים ביניהם), ובכל מועד להישאר בהשגחה מספר שעות ואחר כך להמתין מספר ימים לפליטה של תוכן ההיריון מהרחם.

הפסקת היריון בפעולה ניתנת לביצוע גם בשלבים מאוחרים יותר. בכל המוסדות הרפואיים המבצעים הפסקת היריון ניתן לבצעה עד שבוע 12, ואילו בבתי חולים גדולים ניתן לבצעה עד שבוע 22 (אך בין השבועות 13-22 מדובר בפעולה מורכבת יותר וממושכת יותר).

הפסקת היריון בפעולה כרוכה בפעולה מכנית בהרדמה. שלה עלולים להיות סיבוכים. עם זאת, שיעור ההצלחה של הפסקת היריון בפעולה גבוה מאוד ושיעור הסיבוכים נמוך (רובם נדירים עד נדירים מאוד).

בניגוד לדעה הרווחת, הסיכוי שהפסקת היריון תפגע ביכולתה של האישה להרות וללדת ילדים בעתיד הוא נמוך ביותר. משך הפעולה הוא קצר, כ-10-15 דקות בלבד, והיא מתבצעת כמעט תמיד תחת הרדמה כללית קצרה.

הפסקת היריון ניתוחית מבפעולה קצרה מאפשרת נקיטת אמצעים מידיים למניעת היריון נוסף, בעוד הפסקת היריון תרופתית מחייבת המתנה לביקורת כדי לדעת האם היא הצליחה והאם ההיריון הנוכחי הסתיים.

לעיתים קרובות נעשה שימוש במונח "הפלה" בהקשר של הפסקת היריון, אולם לאמיתו של דבר המושג הפלה מתייחס בעיקר להיריון שאינו תקין ו"נופל" באופן טבעי.

פעולה להפסקת היריון ניתוחית צריכה להתבצע על-ידי רופא נשים מיומן ומנוסה.. לד"ר רז ניסיון רב שנצבר לאחר ביצוע אלפים רבים של הפסקות היריון מוצלחות. יש יתרון ברור לביצוע הפסקת היריון אצל רופא הזמין עבורך בכל שעות היממה, לפני הפעולה ואחריה. ד"ר רז זמין באופן אישי בכל שעות היממה, בימים ובשבועות שאחרי הפעולה, הן טלפונית והן לצורך בדיקה או ביקורת. כל זאת ללא כל תשלום נוסף מעבר למה ששולם עבור ביצוע הפעולה.

מידע מקצועי

כל מה שצריך לדעת, ויותר

דילוג לתוכן